ชื่อ - นามสกุล :นายอภิชาติ รักซ้อน
ตำแหน่ง :นายก อบต.องครักษ์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์